Düşmanları def etmek için dua

El-Kavıyyu

Her kimin düşmanı olsa ve onun üzerine kuvvetli gelse kendisi onu def etmeye kadir olamasa, hububattan dilediği bir unu alır, onu hamur yapar ve onu bin (100) lokma haline getirir. Lokmaları alır kuşlara atar. Her lokmayı attığı vakitte şöyle der: “Ya Hakku, Ya Kaviyyu düşmanı benden def et, ve çabucak helak et” Muhakkak Allah’u Teala ona kafi gelir ve düşmanı ve afetleri ondan def eder.

Dil Bağlamak için Okunacak Dua

Karşınızda kötü söz etmesini istemediğiniz ve aleyhinizde konuşan kimselerin dillerinin bağlanması maksatlı olan işlemlerdir. İstenilen sonuca ulaşıldığında bu kimse veya kimseler istediğinize razı gelir. Etkili uygulamalar olduklarından sonuç sonrası tesiri ömürlüktür. Tertibin ayetlerinden biride aşağıdadır:
… gün okunacak:
Allahümme ya camiennası li yevmin lâ reybe fîhi. Urdud aleyye dâlletî.

Ağız Bağlamak için Okunan Dua

Birinin karşınızda kötü söz etmesini istemiyorsanız aşağıdaki kerimeleri yazıp yanında taşımalısınız. Denenmiştir. Etkilidir. Yazılıp taşınması gereken ibare şu şekildedir:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya fatihel ebvab ifteh lena hayrel bab la ilahe illallah muhammedün resulullah bi rahmetike ya erhamerrahimin ya ğafur ya şekür.