Eşleri Birbirlerinden Soğutma Duası

Size yakın olmasını istemediğiniz kişi veya kişilerin uzak durması, sizden soğuyarak uzaklaşması içindir. Günümüzde karşısındaki insanı saplantı haline getirmiş, baskıcı, inatçı ve bir türlü vazgeçmek bilmeyen laf anlamaz insanlar kişilerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısı ile bu uygulama da bu insanların sizden uzak durmasını soğumasını sağlamak için hazırlanır. Farklı bir yöntem olarak dilerseniz aşağıdaki soğutma dualarından olan kerimesini okuma yaparak niyet edebilirsiniz. Dua şöyledir:
“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cubni ve’l-buhli ve’l hemmi ve azâbi’l-kabri. Allâhümme âti nefsî takvâhâ ve zekkihâ ente hayru men zekkâhâ ente veliyyühâ ve mevlâhâ. Allâhümme innî eûzü bike min ilmin lâ yenfe’u ve min kalbin lâ yahşe’u ve min nefsin lâ teşba’u ve min da’vetin lâ yüstecâbu lehâ”.

Evlileri Ayırmak için Etkili Dua Hangisidir

Sevdiğiniz kocanız,nişanlınız yada erkek arkadaşınız kötü niyetli kişiler tarafından kandırılıp bir şekilde etkilenmesi sağlanıp sizden ayrılmasını sağlayan kişiler için okuyacağınız bu dua ile erkek arkadaşınız veya kocanız nerde olursa olsun beraber olduğu kadınlar sanki tiksindiği bir yemekten tad alır gibi iğrenicek ve o kadından uzak durucaktır.Bu dua sık sık okuduğunuz zaman belli bir süre sonra erkek arkadaşınız diğer taraftan nefret edicek ve büyük bir pişmanlık duycaktır.Yapılan bu uygulama son derece etkili ve gerçektir!!Özellikle arabistan ve mısırda hocalar tarafından uygulanmakradır Bu üçüncü bireyin adı … bugünü yatsı namazından ardından bir taşın üzerine yazılarak hiç kurumayacak kalan bir su birikintisinin veya gölün içine atılır . Sonrasında … adet nohut tanesinin üzerine birer nokta koyup hepsi bir kesenin içine doldurulup ağzı sıkıca bağlandıktan ardından Tebbet suresi okunup üflenir . Sabah alaca karanlıkta namazdan bir önce sevdiğin erkeğin adı 7 kez zikredildikten ardından toprağa 7 , havaya 7 kez ek olarak zikredilip suya dosdoğru üflenir . Ertesi gün yatsı namazından ardından bir kağıdın üzerine senin ve erkeğin adı yazılır . . ufak üçgen çizilip her birinin içine üçüncü bireyin adının ilk harfi yazılıp bu üçgenler bir karenin içine alınır . Sonrasında . . defa Allah Allah ya Allah … defa ya cin kabzehu diye mırıldandıktan ardından üçgenlere dosdoğru tu denir . Niyet edilerek istenildiği buna benzer dualar okunur ve her duanın bitiminde ya cin diye mırıldanılır . Bu 3 . gün yatsı namazından ardından uygulanan durum… gün boyunca tekrarlanılır . …gün ise büyü yapılan birey aklını yitirir ve deli divane gibi pişman olurmuş…