Düşmanları def etmek için dua

El-Kavıyyu

Her kimin düşmanı olsa ve onun üzerine kuvvetli gelse kendisi onu def etmeye kadir olamasa, hububattan dilediği bir unu alır, onu hamur yapar ve onu bin (100) lokma haline getirir. Lokmaları alır kuşlara atar. Her lokmayı attığı vakitte şöyle der: “Ya Hakku, Ya Kaviyyu düşmanı benden def et, ve çabucak helak et” Muhakkak Allah’u Teala ona kafi gelir ve düşmanı ve afetleri ondan def eder.

Hoşlandığım Birini Kendime Bağlamak için Dua

Kağıda kalemle bir insan sureti yapılır. Resimin başına matlubunun, annesinin ve babasının ismi yazılır. Yüzüne (….)ayeti kerimesi, göğsüne (…) sağ eline (…) sol eline (…) karnına da:
Tevekkelu ya hüddami hazihil ayati vel esma’ veya meaşirel ervahil mütevekkiline bi hazel ameli va’kudu nevmi filane binti filane binti filan ve heyyicuû ila filan ibni filane ibni filan, diye yazar ve resmi evin gün doğusu tarafına isabet eden bir duvara göbeğinden baş aşağı olarak çivilersin. Ba’dehu 41 kere surei cini okur ve her defa çiviye hafifçe çekiç ile vurursun. 41 incide çivi tamamı ile duvara çakılmış olur.
Okuma esnasında güzel kokulu bir buhur yakılır. Çok kuvvetli bir celbiyedir. Kendisine bu ameliya yapılan kimse şiddetli lehabbetinden uyku uyuyamaz, yemek ve içmekten kesilir. Resim duvarda çakılı kaldığı halde surei cini 3 veya 7 gece 41er defa okumak lazımdır. Sonuç olarak istenilen amaca ulaşmış, dilenen kişiyi aşk ve muhabbetle kendinize çekmiş olursunuz.