İlişkinizi kıskananlardan korunmak için dua

“Allahümme innî eûzü-bike min azâbil-kabri ve min azâbinnâr ve min fitnetil mahyâ velmemâti ve min fitnetil Mesîhiddeccâl.” ( 27) (48) duâsı okunmalıdır.
Resûlullahın, “Allahümme innî es’elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn” (47) duâsını okuduğunu imam-ı Muhammed bildiriyor.

Eşler arası muhabbeti arttırmak için

Bismillahirrahmanirrahim.
İlahi bi-ahassi sıfatike ve bi-izzi celalike ve bi-a’zami esma’ike ve bi-ısmeti enbiyaike ve bi-nuri evliyoike ve bi-demi şuhedaike es’eluke ziyadeten fi’l-ilmi ve tevbeten kable’l-mevti ve rahaten inde’l-mevti ve mağfireten ba’de’l-mevti ve necaten mine’n-nari ve duhulerı fi’l-cenneti ve afiyeten fi’d-dünya ve’l-ahirati bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin. İlahi bi-hakki Hüseynin ve ahihi ve ceddihi ve ebihi ve ümmihi ve benihi hallisni mimma enefih, bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin.
eşinizle muhabbetiniz artsın diye her salı gecesı on gun boyunca bu duayı okuyun Allah’ın izniyle yakın zamanda aranız düzelir

Kismeti bağlanan kişiye kısmet açtırma duası

Kilitli olan nasip ve kısmetin açılması , evlilik hacetinizin görülmesi için,
öncelikle yastık kılıfınızın beyaz ve temiz olması önemlidir.bu hususlar sağlandıktan sonra aşağıdaki tertip yazılarak temiz,beyaz kılıf geçirdiğiniz
yastığınız altına konulur ve ayeti kelimeler ile 40 kere tilavet olunursa kısa amanda sonuç verir.

Ve indehu mefatihul ğaybi la ya’lemüha illa hû ve ya’lemü mâ teskutu min verakatin illâ ya’lemüha ve la habbetin fi zulümâtil

Sevdiğim kızı kendime aşık etmek istiyorum

Koyu yeşil sunak başı

Bıçak

Portakal rengi mum

Açık yeşil mum

Günlük ağacı öz yağı

imparatoriçe kartı

Deniz kabuğu

Çiçekler

Portakal rengi mumların kenarına isminizi yazın.

Muma portakal yağı sürün  ve sunağın doğusuna yerleştirerek yakın.Yeşil mumun kenarına şu kelimeleri yazın

”Aşk bol aşk”

Bu muma günlük ağacının özyağını sürün sonra sunağın batısına yerleştirerk yakın,İmparatoriçe KArtını iki mumun arasına yerleştirin Bİr kaç dakika kartı yerleşririn ve şu sözleri söyleyin

Bu kart Aşk tanrıçasınıntemsil etsin ve bu manevi varlık  benim m ubarek edilmeyi hak ettiğimi görsün .Aşk  bugunden itibaren hayatımın içinde ve dışında dolaşsın.”

Karı kocanın arasını düzeltmek için dua

Zuhruf sure-i şerifesinin esrarı karı koca arasında ki geçimsizliğin düzelmesi içindir.

Geçimsiz karı kocanın aralarının düzelmesi ve yuvalarında mutlu olmaları için bu ayeti kerimler dört ayrı kağıda yazılır.Yazılan bu kağıtlar birlikte durdukları evin dört ayrı köşesine yerleştirilir.Bundan sonra en kısa zamanda anlaşır ve geriye kalan günlerini mutlulukla devam ettirirler.