İlişkide ik tarafta birbirini sevsin diye yapılacak büyü

biri kadın biri erkek olan iki kişinin birbirlerini sevmelerini sağlamak aralarına tatlılık sokmak için cinciye özel bir muska yazdırılır. Bunu araya giren birisi yapar .Dörtgen biçiminde kestiği kuru gürgen  kabuğunun üzerine bir daire çizer. Dairenin ortasına kadının dışında erkeğin adını yazar, . Bu  iki adı çizgi çekerek birbirine bağlar. Dairein içini Kadının adı çevresine  Kur2anın kamer suresinin dışına erkeğin adını çevresine gene Kur’anın şems suresiniince bir yazıyla yazar. Doksan dokuz ”kulhuvallah”  üç ”elham” okuyup kabuğa üfledikten sonra  Kabuğun yazılı yüzüne eritilmiş balmumu dökerdört yana üflenir

Sevdiğn insanın sevgisini kazanmak için büyü

Bu duayı bir türlü aşık olduğu insandan karşılık bulamayan insanların yapması gerekir.Bu dua sayesinde Allah’ın izni ile hakkınızda hayırlıısı

ise duanız kabul olup o kişi size karşılık vermeye başlayacaktır.

Abdestli bir şekilde “Enfal Suresi 63. ayet” okumalıdır.

Ayet;

Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm.

MANASI
Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infâk etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını

birleştiremezdin. Ve lâkin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

Evden ayrılan eşine kavuşma muskası

Uzun zamandır birbirlerini göremeyen,görüşmek istemeleri durumunda ise her sefer önlerine engel çıkan kişilerin bu engelleri çevrelerinden uzaklaştırabilmek için;

Aşağıda şeki görülen muska hazırlandıktan sonra katlanarak ilk önce naylonlanır ve daha sonra yeşil bir beze dikişle dikilir.

Kişi bu muskayla beraber 41 rekat niyaz namazı kıldıktan sonra 7 ayrı cami çeşmesinden üç yudum su içilir..Bu işeme her gün bir çeşme olarak 6 gün daha devam edilir. Yedinci günün sonunda akşam namazı kılınmasından sonra kişi muskayı sevdiğinin gelmesi gereken yol üzerinde bir ağaç kökünün dibine gömer.

barışma3